HET GROTE DODO INTERVIEW

Dodo werkt al een lange tijd als clown bij de Cliniclowns. Vandaag heeft hij tijd vrijgemaakt om een paar vraagjes te beantwoorden over zijn ervaringen als clown.

“Bij dit werk heb je echt het gevoel dat je iets goeds doet voor de kinderen,” zegt hij.

Waarom ben je clown geworden?

Dodo: Ik heb eerst een specifieke opleiding gevolgd, namelijk clownerie. Ik wilde me ook sociaal engageren om iets specifieks te doen voor kinderen. Op een gegeven moment zijn die twee zaken dan samengekomen en daarna heb ik de kans gekregen om bij Cliniclowns te solliciteren. Zo ben ik Cliniclown geworden. Het clown zijn én mezelf als middel gebruiken om kinderen iets licht te geven in moeilijke omstandigheden, is iets dat me enorm passioneert bij dit werk. In mijn geval zijn dit kinderen in ziekenhuizen.

Hoe komen jij en je collega’s aan jullie namen?

Dodo: Dat is voor iedereen heel persoonlijk. Sommigen kiezen een grappige naam of iets dat grappig klinkt, anderen kiezen hun naam op basis van een persoonlijk verhaal. Mijn clownsnaam is gekomen door mijn zoontje. Hij had toen hij enkele maanden oud was een knuffel gekregen van iemand die Franstalig was en die knuffel werd Dodo genoemd. Dodo komt van het Frans “doux”, wat “zacht” betekent. Ik heb deze naam dan overgenomen omdat kinderen deze naam gemakkelijk kunnen uitspreken en onthouden. Zo is Dodo geboren.

Wat doe je zoal op een dag?

Dodo: We worden eerst zoveel mogelijk geïnformeerd over het kind, zodat we ons zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de toestand van het kind. Daarna bezoeken we de kinderen. Meestal is dit individueel, maar we bezoeken ook afdelingen zoals de dagzalen of de speelzalen waar meerdere kinderen aanwezig zijn. Ons bezoek is meestal gebaseerd op improvisatie. Als het nodig is geven we achteraf ook een debriefing aan de verplegers. Dit zijn vooral zaken die voor hen nuttig zijn. We zeggen bijvoorbeeld dat de situatie gekeerd is bij een kind. Als een kind bijvoorbeeld heel angstig was en we merken dat door ons bezoek de stress en angst is weggenomen, dan zullen we dit melden. Verder geven we dan nog een kort feedbackmoment aan elkaar zodat we van elkaar kunnen blijven leren.

Dus eigenlijk is het heel belangrijk dat er een vlotte samenwerking is tussen de Cliniclowns en het personeel van de verschillende diensten?

Dodo: Absoluut, want eigenlijk behoren wij die dag ook tot het team van het ziekenhuis. .

Wanneer vieren de Cliniclowns hun 25ste verjaardag?

Dodo: Volgend jaar zal het een heel feestjaar worden. Op 31 januari zal er een speciale dag georganiseerd worden waar we onze 25ste verjaardag extra in de kijker zullen zetten. Die dag zullen we ook de medewerking hebben van al onze clowns en ziekenhuizen.

Zal dit dan ook plaatsvinden in de ziekenhuizen?

Dodo: Ja, inderdaad! Dit zal plaatsvinden in de ziekenhuizen waar de Cliniclowns aanwezig zijn. Dat zijn meer dan 30 ziekenhuizen, maar voor die dag zullen we waarschijnlijk ziekenhuizen uit verschillende provincies uitkiezen.

Heeft dit gebeuren nog een ander doel buiten het vieren van jullie verjaardag?

Dodo: Heel veel mensen appreciëren het werk van de Cliniclowns en daardoor zijn we maatschappelijk ondersteund. Deze mensen willen graag iets doen voor de zieke kinderen, maar ze kunnen niet bij hen op bezoek gaan. De clown is dus het cadeautje dat mensen kunnen geven aan de kinderen. Het is dankzij deze mensen, dus alle sponsors, donateurs en mensen die de Cliniclowns een warm hart toedragen, dat we dit mooie werk kunnen doen en die mensen willen we juist extra bedanken.

Hoe voelen de Clowns zich na een bezoekje in het ziekenhuis?

Dodo: Ik denk dat ik voor alle clowns kan spreken wanneer ik zeg dat het een enorm dankbaar werk is. We creëren een band tussen ons en de kinderen en hun ouders. Bij dit werk heb je echt het gevoel dat je iets goeds doet voor de kinderen. Het heeft ook een effect; je ziet kinderen heropleven en het maakt hen terug blij. Dit geeft heel veel energie aan zowel de kinderen als aan de clowns. Het is niet altijd even fijn door de omstandigheden van de kinderen, maar er zijn wel altijd blije momenten. Daarbovenop neemt een cliniclownsbezoek heel wat angst en stress weg bij de kinderen. .

Wat is uw mooiste herinnering als Cliniclown?

Dodo: Er zijn ontzettend veel mooie herinneringen aan de clownsbezoeken. Een goed voorbeeld van een mooie herinnering was een bepaald clownsbezoek waar we ons als clown ongelofelijk aan het amuseren was. Het kind was ook heel blij. Na ons bezoek gingen we de kamer uit en ik hoorde nog net het kind zeggen tegen zijn ouders: “Amai, ik wist niet dat het in het ziekenhuis zo plezierig kon zijn!” En dat is iets dat me het meeste is bijgebleven. Dit zijn ook zaken die we vaak niet horen, want we spelen op een kamer en dan gaan we weer verder, maar de clowns laten altijd een bepaalde positieve energie achter. Maar het is ook eens fijn dat we hier zo nu en dan toevallig getuige van kunnen zijn. Achteraf horen we ook heel veel ouders die ons aanspreken en kinderen die heel blij zijn als ze ons terugzien. Dit maakt het werk dat we doen toch heel bijzonder .