Privacybeleid

Clinicam

 

 

 

 

In dit privacybeleid geven we meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of die van jouw kind, in het kader van het gebruik van de Clinicam app.

 

1.     Wie zijn we en hoe kan je ons contacteren?

 

Cliniclowns België - Cliniclowns Belgique - Belgische Cliniclowns vzw (Cliniclowns België)

KBO 0453.979.202

 

Je kan ons op de volgende manieren contacteren:

 

Prins Boudewijnlaan 141

2610 Wilrijk

 

+32(0)34 58 79 00

 

info@cliniclowns.be

 

2.     Wat is de Clinicam app?

 

De Cliniclowns brengen afleiding en plezier aan kinderen die door ziekte en/of een handicap in een ziekenhuis of thuis moeten verblijven en daardoor weinig contact hebben met hun eigen leefwereld.

 

Omdat het niet altijd mogelijk is om deze kinderen ter plaatse te bezoeken, hebben we de Clinicam app ontwikkeld, een virtuele wereld waar kinderen en Cliniclowns op een interactieve manier met elkaar kunnen communiceren.

 

3.     Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor en waarom?

 

Hieronder beschrijven we de vier verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens, of die van jouw kind, worden verwerkt.

 

3.1.  Aanmaken account

 

De Clinicam app kan gedownload worden via onze website www.cliniclowns.be, via de App Store of via Google Play, waarna jij of jouw kind een Clinicam account kan aanvragen.

 

Voor het aanmaken van een account dien je een e-mailadres op te geven, dat als accountnaam zal gebruikt worden, en een paswoord aan te maken.

 

Om de toestemming voor het aanmaken en gebruiken van een Clinicam account te kunnen vragen hebben we naam, voornaam en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) nodig van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Deze toestemming zal via e-mail gevraagd worden en kan te allen tijde terug worden ingetrokken.

 

Pas na het verkrijgen van de toestemming zal de Clinicam account aangemaakt worden.

Er wordt steeds e-mail gestuurd die de aanvraag van de Clinicam account bevestigt, en in sommige gevallen wordt de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt eveneens telefonisch gecontacteerd.

 

In de Clinicam account kan de leeftijd van het kind en de duur van de ziekte ingegeven worden. Deze informatie is noodzakelijk om te bepalen voor hoe lang de Clinicam account beschikbaar dient te zijn.

 

Alle persoonsgegevens die voor het aanmaken en beheren van de account verzameld worden, worden bewaard zolang de account actief is (wat afhankelijk is van de duur van de ziekte, zoals hieronder in titel 3.4 wordt beschreven).

 

3.2.  Videochat


In de Clinicam app kan je een afspraak maken met een Cliniclown. Hiervoor dien je je beschikbaarheden in te geven. Deze informatie wordt enkel gedeeld met de betreffende Cliniclown om de afspraak vast te leggen.

 

De Cliniclowns krijgen richtlijnen om geen gegevens te noteren of anderzijds te verwerken, tenzij bepaalde informatie strikt noodzakelijk is om zich, voor het geplande gesprek of voor een toekomstig gesprek, aan te passen aan de specifieke situatie van een kind. Voor de eventuele verwerking van gezondheidsgegevens die relevant zijn voor dit doel wordt bij het aanmaken van de account eveneens toestemming gevraagd.

 

Het videogesprek met de Cliniclown wordt niet opgenomen.

 

3.3.  Gastenboek

 

In de virtuele Clinicam wereld is er ook een gastenboek aanwezig waar je een boodschap kan achterlaten. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt en zullen voor een maximale periode van 1 jaar bewaard worden.


3.4.   Afsluiten account

 

Na de termijn die bepaald werd bij het aanmaken van de account (zie titel 3.1), en die afhankelijk is van de duur van de ziekte en/of de leeftijd van het kind, worden alle accountgegevens definitief verwijderd.

 

Er zal toestemming gevraagd worden om na de afsluiting van de account contactgegevens te bewaren om de betrokkene op de hoogte te houden van activiteiten van de Cliniclowns. Indien zulke toestemming niet wordt gegeven, worden ook de contactgegevens na de afsluiting van de account definitief verwijderd.

 

4.     Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 

We werken samen met freelancers die als Cliniclown voor afleiding en plezier zorgen. Met hen worden alleen de gegevens gedeeld die hiervoor strikt noodzakelijk zijn, zoals hierboven beschreven. Ze mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

Voorts kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met verwerkers die voor ons persoonsgegevens verwerken, bv. voor gegevensopslag.

 

Onze gegevens worden zowel lokaal als bij een webhosting provider opgeslagen.

 

5.     Worden deze gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verstuurd?

 

We sturen deze gegevens niet buiten de EER.

 

6.     Jouw rechten

 

Als je een vraag hebt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met ons zoals hierboven in titel 1 wordt aangegeven.

 

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij jou binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij jou binnen 1 maand weten hoe dit komt.

 

Je hebt het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de jou betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heb jij, of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor jou draagt, het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Je hebt eveneens het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.